Quest 5: Challenge Day

In het blog Beeldverslag Challenge Day is een selectie van de foto’s en video’s die gemaakt zijn te bekijken. Alle foto’s en video’s worden overgedragen aan de gamemasters die dit wellicht nog kunnen gebruiken voor volgend jaar 🙂 Succes aan de huidige eerstejaars om onze Challenge Day te evenaren 🙂 Leuk dat jullie met zovelen aanwezig waren! Dank daarvoor! In de beoordeling van de gamemasters van Quest 4b (de voorbereiding van de ChallengeDay) kregen we terug of we er nog aan gedacht hadden andere uit te nodigen dan 1e jaars. Ja zeker! Daarvoor hadden we de uitnodiging gemaakt die iedereen kon doorsturen of uitprinten en ophangen. Dat hebben we wel mondeling gecommuniceerd maar niet in blogbericht vermeld. Er waren zeker ook gasten buiten de 1ejaars!

We kregen alom waardering voor de spectaculaire opening! “Doc” Ton vervulde zijn rol met verve! Fijn ook dat er iemand buiten het Challenge Team was die de taak van ceremoniemeester uitvoerde. Als lid van Challenge Team waren we én bezig met de organisatie én hadden we een rol te vervullen bij ons leerteam. Voor ons betekende dit dat we voor ons gevoel ons niet voor de volle 100% voor een rol konden inzetten. Geert, Mieke en Eric zijn degene die dit idee bedacht hebben en het tot uitvoer hebben gebracht. ‘Back to the future’ kwam bij ons op door het ‘backcasting’ tijdens de ‘toekomstscenario’s’. Al doordenkend kwamen we op auto’s (de Mantis en het futurisch hapje ‘sprinkhanen’) en een carbootpresentatie. Het weer werkte natuurlijk perfect mee!
De leerteams vonden het idee van de carbootpresentatie te laat gecommuniceerd. Het mobiel presenteren werd vooraf ook als belemmerend ervaren. Achteraf heeft ieder leerteam op zijn manier dit prima opgepakt en bleek deze manier van presenteren snel en flitsend te zijn. We hebben de tijd strak bewaakt. Vooraf ook gezegd dat filmpje niet langer mochten dan 5 minuten zodat er tijd was voor dialoog. Het programma is binnen de geplande tijd uitgevoerd.

Van de leerteams kregen we vooral lof over de heldere en snelle communicatie via blog en twitter, de feedbackkaarten en het schema. De programmering was volgens eisen opgesteld. Het bleek dat niet alle gasten het goede presentatiepad hadden doorlopen waardoor ze niet alle leerteams hebben zien presenteren. Je moest het wel even vooraf bestuderen 🙂 De papieren stembiljetten vonden de 1ejaars niet zo 2030, maar ja ze moeten nog iets kunnen verbeteren volgend jaar 🙂 Judith kreeg van de gamemasters als ‘social media queen’ alle lof toegezwaaid voor de (twitterende) communicatie.

Het Challenge Team werd pas 1 maand geleden gevormd. Weggerukt uit ons vertrouwde team gingen we samen weer aan de slag in deze nieuwe formatie. Een top team die heel prettig samengewerkt en in korte tijd zonder budget maar met tomeloze energie, creativiteit en doorzettingsvermogen deze avond heeft georganiseerd.

Het was ons een waar genoegen!

Jullie Challenge Team
Eric – Geert – Wyb – Mieke – Judith

Advertenties

Beeldverslag Challenge Day 20 april 2015 #LA4MLI

Het was een prachtige dag met alleen maar winnaars! In onderstaande Storify zijn de tweets verzameld van de voorbereiding op en tijdens Challenge Day.

Storify

De spectaculaire opening in beeld gebracht

 

En nog wat foto’s van de rest van de avond met tot slot de prijswinnaars: Pooh die de eer van het publiek kreeg en Serious Risk (mét hulp van Charlie 🙂 ) die volgens de jury de beste was van alle topteams!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Tot slot dank aan ieders medewerking. Voor het meenemen van al dat lekkers zodat we onze gasten een uitgebreid buffet konden aanbieden! We hadden dit zonder jullie niet kunnen doen. Wij vonden het top afsluiting van het laatste LA van onze studie.

Jullie Challenge Team
Eric – Geert – Wyb – Mieke – Judith

Dit was het draaiboek voor de Challenge Day ….

Draaiboek Challenge Day 20 april 2015

14.00 uur
Tent opzetten voor dag opening (Eric, Geert)
Inhoud tent klaarzetten en testen (Eric, Geert)
Filmen van het opzetten (Judith)

15.00 uur
Aula gereed maken voor gebruik, tafels, stoelen verplaatsen, buffetopstelling maken, deuren vrijmaken, tussenschermen plaatsen (Wyb, Mieke, Judith, Eric, Geert, conciërge Fontys)
Filmen/ foto’s maken (CT)
Opvang Ton Hendriks, dagvoorzitter (Mieke)
“Doc”Ton heeft vooraf info ontvangen.

16.00 uur
Geluidsinstallatie testen (Geert, Eric)
Teams kunnen de buffettafels ‘vullen’ tot 16.45 uur
Teams kunnen de carbootpresentation voorbereiden (melden bij Eric en
Geert)
Filmen/ foto’s (CT)

17.00 uur
Dag opening door “Doc” Ton tevens opening buffet (brandalarm uitzetten
Geert)
Filmen/ foto’s (Wyb, Mieke)

17.45 uur
Start 1e presentaties, tijdbewaking, wisselen van teams Ton en Geert/ Eric

19.45 uur
Formulieren publieksprijs inleveren bij Wyb
Afsluiting presentaties
Prijsuitreiking Publieksprijs (door “Doc” Ton)
Winnaar van de game/ LA4 (Gamemasters)

20.00 uur
Tijd om feedback te verwerken door teams
Opruimen aula en buitenactiviteit (CT)
Evaluatie CT
Blogbericht en foto’s (Judith)
Filmpje monteren (Eric)

Checklist
3 camera’s (Geert)
tent (Geert)
auto (Geert)
toetjes (Geert)
witte overall (Wyb, Geert)
rookmachine (Eric)
Stokbrood (Wyb)
Programmaboekjes (Mieke)
Publieksprijslijst (Geert)

Info ‘Doc’ Ton

LA4: maatschappelijke context van het onderwijs In dit vak hebben de studenten zich bezig gehouden met de toekomst van het onderwijs. Met behulp van scenarioleren heeft elke groep een viertal toekomstscenario’s bedacht (en natuurlijk ook onderbouwd). Elke groep heeft één scenario uitgekozen om verder uit te werken en te visualiseren voor de presentaties op de Challenge Day (20 april). Het hele vak is in spelvorm gegoten en voor elke opdracht konden de deelnemers XP’s verdienen. Na elke quest (opdracht) werd de ranking bijgehouden. Voor de organisatie van de challenge-day is uit elke groep een groepslid afgevaardigd om in het challengeteam plaats te nemen en de organisatie van de avond op zich te nemen. Het team bestaat uit: Judith, Wyb, Eric, Geert (Duijs) en ik. We hebben onze inspiratie gehaald uit de trailer van Back to the future: http://www.tubechop.com/watch/5573332

En het plan is als volgt:

 • Op Zuid is een karretje (omgebouwd elektrisch invaliden-ding) wat er erg futuristish uitziet. Deze nemen we mee naar de Fontys.
 • We hebben een spectaculaire opening, waarbij jij met het karretje van buiten de aula in komt rijden, met veel rook natuurlijk, en een openingswoordje doet.
 • Verhaal: o Jij komt vanuit 2030 kijken naar onze presentaties. Je bent net teruggekomen. Je gaat kijken of de scenario’s kloppen bij 2030.
 • Tijdens de presentaties rijd jij rond in je karretje, bak je sprinkhanen (wordt volgende week wel duidelijk).
 • Het is de bedoeling dat jij alle presentaties ziet, zodat je vanuit het oogpunt van 2030 de presentaties van feedback (wij zorgen voor formulieren en zie bijlage) kunt voorzien. Na elke presentatie is er ruimte voor een dialoog met de aanwezigen, hier mag je aan meedoen, maar dat hoeft niet per se.
 • Aan het einde van de Challenge Day sluit jij het geheel af met de prijsuitreiking voor de publieksprijs en voor de prijsuitreiking van het gehele spel.
 • Alle verder info kun je vinden op de blog, hierop zijn ook links te vinden (vanaf vandaag) naar de plannen van alle teams (kun je alvast even kijken om je voor te bereiden): https://mlichallengeday2015.wordpress.com/

Wat verwachten we van jou: Een tikkie gestoorde professor (à la back to the future) in een wit pak (zorgen wij voor) die met de bril van 2030 de boel komt bekijken. Hoe je dit verder invult is volledig aan jou.

Het programma is als volgt: 17u00 – 17u45 Opening inclusief hapje en drankje 17u45 – 18u00 Ronde 1: Eduquest 2030 & Serious Risk 18u05 – 18u20 Ronde 2: Up to the future 2030 & Pooh 18u25 – 18u40 Ronde 3 Game Set Match & Eduquest 2030 18u45 – 19u00 Ronde 4: Serious Risk & Up to the future 2030 19u05 – 19u20 Ronde 5: Pooh & Game Set Match 19u45 – 20u00 Uitreiking Publieksprijs en afsluiting 20u00 – 20u30 Verwerking feedback

Mantis

Tijdens de Challenge Day bieden de leerteams ons een facinerend doorkijkje naar de toekomst. Ieder leerteam schetst hun toekomstbeeld om inzichten te bieden maar vooral om te inspireren. Het Challenge Team heeft voorwaarden gecreëerd voor de leerteams om hun toekomstscenario’s te presenteren. De leerteams doen soms nog een beetje geheimzinnig over hun toekomstbeelden, maar dat doen wij ook 🙂

Mantis

Europese bidsprinkhaan (Mantis religiosa)         via Wikipedia

Laten wij dan net als de leerteams ook een tipje van de sluier oplichten De opening van de Challenge Day staat in het teken van de Mantis.

In het oud-Grieks betekent mantis: ‘ziener‘, hoe toepasselijk voor deze Challenge Day waarin we in de toekomst kijken. Mantis is ook een bidsprinkhaan …..

 

LA4: Van LeerArrangement naar Gamification #LA4MLI #Docentevent

Wat een mooie pitch hebben onze gamemasters gemaakt voor het Fontys Docentevent 2015 waar zij streden om de ‘Het Beste Idee’.

Onze gamemasters gingen uiteindelijk niet met de ‘gouden plag’ naar huis, maar

 

Who Wins The Battle Challenge Day?

De vijf leerteams hebben hun voorbereidingen gepubliceerd op hun groepsblog. Wie gaat maandag 20 april The Battle winnen? Wie gaat met de publieksprijs naar huis? En wie wint de juryprijs?

Wordt het Eduquest 2030 met hun mooi beeld van Open Learning Initiative?

Eduquest

Of maakt Serious Risk het toekomstbeeld compleet met hun Wall of Change?? Deze reis-door-de-tijd posters zijn voorzien van ‘augmented reality’. Zorg dat je de app Layar op je device (telefoon/tablet) hebt geïnstalleerd en neem ‘oortjes’ mee. Zie voor verder instructies op het blog van Serious Risk.

Of raakt het publiek en jury in vervoering van de beelden van het flexibel leercentrum van Up to the Future?

UptotheFuture

Of is iedereen meer gecharmeerd van het beeld dat Pooh schetst van hun toekomst: de virtuele netwerk school?

Pooh

Of steelt de ‘groeiwatch’ (waarmee de zelfsturende professional van kinds af aan zijn van ontwikkelingen in de ‘five worlds’ laat zien) van GameSetMatch de show?

groeimatch

Niet alle leerteams laten zien waar hun toekomst precies naar leidt. Ze houden het nog spannend…..Tot maandag 20 april!

UitnodingCD2015

 

Voorbereidingen Challenge Team

Beste leerteams,

Over een week is de Challenge Day. Jullie Challenge Team is druk bezig met de laatste voorbereidingen 🙂

Maandag 20 april tussen 16u00 en 16u45 hebben jullie de tijd om voorbereidingen te treffen in de ruimte en de hapjes klaar te zetten op de buffettafel. Geert en Eric kunnen jullie vragen bij verplaatsen van de mobiele presentatiestations 🙂

Succes met de laatste loodjes.
Het Challenge Team

Quest 4b: Werkgroep organisatie Challenge Day

Het Challenge Team heeft een plan van aanpak met daarin organisatie, vormgeving en communicatie. Aan de hand van de geformuleerde criteria verantwoorden we hieronder onze werkwijze.

 • Keuze voor een ludieke kosteloze locatie inclusief onderbouwing

Met diverse locaties hebben wij contact opgenomen, zoals:
– Penthouse provinciehuis Den Bosch (vol)
– Evoluon (kosteloos maar verplichte catering voor €1000,-)
– Strijp S – klokgebouw (via Adriaan proberen te regelen, maar was bezet)
– Democratisch Onderwijs Eindhoven (niet gelukt)
– Sporthogeschool Fontys (toekomstbestendig lokaal was te klein)

Uiteindelijk vanwege reistijd en vanuit organisatorisch oogpunt hebben wij gekozen voor een locatie in Eindhoven. Hierdoor vielen geopperde ideeen van onze mede-studenten buiten Eindhoven af. Daarnaast vonden wij vormgeving belangrijker dan de locatie.

 • Kies de doelgroep en nodig deze uit

Iedere speler heeft een uitnodiging ontvangen voor zichzelf en ter verspreiding, zie blogbericht Uitnodiging. Daarnaast zijn alle 1e jaars MLI uitgenodigd via Adriaan Mellema. De game-masters hebben het docententeam geïnformeerd. Tevens is het ook via Twitter verspreid.

 • Zorg voor een goede goede communicatie met LA4-genoten en gamemasters

Voor de Challenge Day is een blog aangemaakt: https://mlichallengeday2015.wordpress.com/ Via dit blog vond communicatie met medespelers plaats. Regelmatig hebben we via mail en f2f de gamemasters geïnformeerd.

 • Zorg voor (technische ) voorzieningen

We hebben contact gehad en  afspraken gemaakt met hoofd-concierge Lismortel, brandweer, catering Sodexo en afdeling ICT

 • Zorg voor programma(boekje) en een inspirerende ineiding en slot en evaluatiemogelijkheden/-momenten
 • Stel het programma zo samen dat alle studenten kunnen deelnement aan elkaars sessie (dus zowel ‘presenteren’als ‘bijwonen’).

Op basis van de uitnodiging en het programma worden flyers gemaakt die tijdens de Challenge Day worden verspreid. De evaluatiemomenten zijn door het Challenge Team ingepland en via een peerfeedbackschema gedeeld met de medespelers. Voor het geven van feedback zijn de peerfeedbackkaarten ontworpen.Tijdens de avond zullen de gasten van de Challenge Day bepalen welk leerteam met de Publieksprijs naar huis gaat.

 • Bedenk een manier om de Challenge Day vast te leggen en voer dit uit

Het Challenge Day blog wordt gebruikt voor verslaglegging. Tevens zullen wij met één videocamera en een fototoestel rondlopen om zo een sfeerimpressie te maken van de Challenge Day. Tevens zal getwitterd worden met #LA4MLI

 • Ben op de hoogte en maak gebruik van elkaars kwaliteiten (toon dit aan)

Mieke heeft gezorgd voor peerfeedbackschema, ze erg goed in excel! En heeft de uitnodigingsposter en flyer ontworpen.
Judith heeft dit blog aangemaakt en gezorgd voor regelmatige updates. Tevens was zij contactpersoon naar de gamemaster toe.
Wyb heeft samen met Eric de feedbackkaarten ontworpen en heeft haar netwerk ingezet voor de locatie keuze. Wyb zorgde voor de eindcontrole.
Geert heeft de carbootpresentatie bedacht nav het ‘back to the future’-concept. Hij heeft samen met Mieke hun netwerk ingezet voor het verder uitwerken van dit thema.
Erik heeft ook locaties benaderd, zijn netwerk ingezet voor het mede vormgeven van het thema.

 • Ga buiten de gebaande paden (dus geen standaard congres-idee)

Wacht de Challenge Day maar af …. 🙂 De presentaties vinden plaats dmv een carbootpresentatie. Het feit dat de presentaties vanuit een mobiel presentatiestation moesten plaatsvinden, bleek erg buiten de gebaande paden te zijn, gezien de reacties van onze medespelers op dit voorstel 🙂 .
De game-masters zijn via mail op de hoogte gebracht van het draaiboek.

 • Er is geen budget beschikbaar

Elk leerteam zorgt voor de catering. Gamemasters zorgen voor drank en publieksprijs. Zo houdt het Challenge Team geld over!

Geert – Eric – Mieke – Wyb – Judith

Waardevol leren innoveren

De leerteams van de Master Leren en Innoveren zijn niet de enige die bezig zijn met de toekomst voor het onderwijs in 2030. Op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen is recentelijk een essaywedstrijd uitgeschreven: ‘Hoe moet de HAN er in de toekomst uit zien?’ Onderzoeker René Bakker en docent Roy van Dalm wonnen de eerste prijs met hun pleidooi voor een Triple A hogeschool waar het draait om ‘Aangepast, Aantrekkelijk en Aanstekelijk’ onderwijs. Alle ingezonden essays over ‘de HAN in 2030’ zijn uitgegeven als e-book en te vinden op: www.han.nl/essaywedstrijd.

Een toekomstbeeld schetsen is altijd een hachelijke onderneming. De kans is groot dat je er naast zit, dat veranderingen sneller, langzamer gaan of ongedacht zijn

Bij de prijsuitreiking gaf oud-voorzitter van de Onderwijsraad, prof. Geert ten Dam haar eflecties op de essays en de visie daaruit op de toekomst van het HBO en de HAN meer specifiek. Het aanbieden van een waardevolle leeromgeving en bijdragen aan een veranderende wereld van waarde, is haar kernboodschap. Naast vakkennis zijn analytisch, onderzoekend en reflectief vermogen, sociale vaardigheden en kunnen samenwerken belangrijke competenties. Ook de vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op nieuwe omstandigheden moet niet onderschat worden. Volgens Ten Dam heeft het hbo ook een vormende waarde.

Bestuurders en docenten houden steeds de persoonlijk vormende waarde van onderwijs voor ogen. Ze weten dat vorming per definitie een relatief open proces is waarvan de uitkomst ongewis is en niet kan worden opgelegd. Studenten krijgen kennis, waarden en richtinggevende noties aangereikt en gaan daarmee in dialoog

Lees de hele toespraak van Geet ten Dam op ScienceGuide.